terug
Op uitnodiging
Het koor zingt in voor- en najaar. Maar ... niet elke uitnodiging kan worden gehonoreerd. Bij de afweging is van belang het karakter van de kerkdienst of bijeenkomst. De vraag is dan: past deze joods-religieuze zang in het concept?
Oefenavonden