terug
Het repertoire
Veelal zingt het koor liederen uit het 'Amsterdams Chazzanoet' (1990), het liedboek samengesteld onder redactie van prof. dr. Hans Bloemendal, de beroemde opperchazzan uit Amsterdam. Teksten (hebreeuws) en muziek stammen uit de Oost-Europese traditie. Ter toelichting: Sinds de 17e eeuw kent Nederland joodse gemeenten. Als eersten vestigden zich in Amsterdam de uit Spanje en Portugal verdreven (Sefardische) joden. Iets later volgden de minder welvarende (Ashkenazische) geloofsgenoten uit Duitsland en Oost-Europa.
Repertoire (Ontmoetingscentrum Nieuwerkerk ad IJssel)