terug
Wat is een chazzan?
De çhazzan' is onmisbaar in een synagogedienst. De functie ligt dichter bij 'voorganger' dan bij 'voorzanger' of çantor'. Bij kleinere gemeenten gaat een van de leden voor in de 'gezongen' liturgie. Bij het Mannenkoor Nieuwerkerk nemen in de regel enkele koorleden de partij van de chazzan voor hun rekening.
Onder: Hans Bloemendal zong ook in 2005 als chazzan met het Mannenkoor Nieuwerkerk in de Laurenskerk in Rotterdam.
Chazzan Hans Bloemendal