terug
Z begon het
Het projectkoor bestaat sinds 1993. Op 3 oktober - Isral-zondag - zong het in het Nieuwerkerkse Ontmoetingscentrum, samen met opperchazzan Hans Bloemendal. De Werkgroep Kerk & Isra:el formeerde het koor uit zangers in de regio, niet beseffend dat het langer dan n uitvoering zou bestaan. Het enthousiasme van de mannen en 'het gehoor' bleek te groot om te stoppen.
Optreden Ontmoetingscentrum